Facilitator

Class Class Teacher Name
Play Group Smt. Neelam Paliwal
Nursery A Smt. Nisha Pandya
Nursery B Smt. Meenakshi Suthar
L.K.G. A Smt. Priyanka Jain
L.K.G. B Smt. Neetu Rawal
U.K.G. A Smt. Seema Rawal
U.K.G. B Smt. Pooja Suthar
I A Smt. Sarika Jain
I B Smt. Harsha Vyas
II A Smt. Divya Jain
II B Smt. Abhilasha Chundawat
III A Smt. Veena Jain
III B Smt. Indubala Rawala
IV A Smt. Priyanka Paul
IV B Smt. Asmita Tailor
V A Shri Vinod Kumar Lohar
V B Shri Hitesh Pandya
VI A Smt. Sharda Laxkar
VI B Smt. Manjulata Gour
VII A Shri R.S. Parihar
VII B Shri Vineet Choubisa
VIII A Smt. Shobha Jain
VIII B Shri Bhagwati Lal Teli
IX A Shri Jai Prakash Chaubisa
IX B Shri D.S. Jhala
X A Shri Naresh Patel
X B Shri Munendra Singh